Gıda ve İçecek Endüstrisi

ACO olarak, “Drenajın Geleceği” olma iddiası ile, gıda ve içecek endüstrisinde de gelecekteki trendleri belirleyen çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, bir yandan drenaj sistemlerinin gıda güvenliğine doğrudan etkisi hakkında bilinçlendirme çalışmalarına katılıyoruz, diğer yandan da bu alandaki tüm ürünlerimizi bu alanın özel ihtiyaçlarına göre modernize ediyoruz.

Bu konudaki taahhüdümüzü HygineFirst olarak tanımlıyoruz.

Gıda ve içecek endüstrisi için tam bir ürün gamı sunarak, bu tesislerde sadece gıda güvenliğinin artırılmasına destek olmuyoruz, aynı zamanda drenaj sistemlerini temizlemek için gerekli maliyetlerin, suyun ve üretim durmalarının da minimize edilmesini hedefliyoruz.

TOP