Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO WaterCycle
Yarının çevre koşulları için drenaj çözümleri

ACO, suyu koruyan bir su teknolojisi şirketidir. İnsanları sudan koruyan küresel drenaj uzmanlığımıza dayanarak, misyonumuzun suyu insanlardan korumak olduğunu giderek daha fazla görüyoruz.

ACO WaterCycle ile ACO; suyu toplayan, temizleyen, tutan ve yeniden kullanan sistemler sağlar. Bu şekilde ACO, hayati bir kaynak olan temiz yeraltı suyunun korunmasına ve yarının dünyasına katkıda bulunur. BM küresel topluluğu, Gündem 2030'da kaynak tasarrufu sağlayan bir su döngüsü için su kalitesinin iyileştirilmesini 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olarak belirledi.


collect: toplama ve yönlendirme


ACO WaterCycle'ın "Collect" kısmı, atık suyun, yüzey suyunun veya arıtılacak diğer sıvıların drenaj sistemine verimli ve eksiksiz geçişini kolaylaştırır.

Bu önemli bileşen insanlar, yapılar ve yakındaki ortamlar için optimum koruma ve konfor sunar.

clean: ön temizlik ve hazırlık


ACO WaterCycle'ın "Clean" kısmı, toplanan sıvıları kamu kanalizasyon sistemine giriş için minimum gerekliliği karşılayacak derecede arıtmak için kapsamlı bir dizi entegre fiziksel, kimyasal veya biyolojik süreç kullanır.

Sistemin bu kritik yönü, geri dönüşüm ve sürdürülebilir kullanım için gerekli koşulların oluşturulmasına hizmet etmektedir.

hold: durdurma ve kısıtlama


ACO WaterCycle'ın "Hold" kısmı, sıvıların drenaj sistemi içinde kalmasını ve kontrollü bir şekilde uygun şekilde yönlendirilmesini sağlamak için rezervuarlar, bariyerler ve valfler içerir.

Bu kritik özellik, özellikle tehlikeli sıvıların taşınması, yoğun yağış veya su baskını gibi aşırı koşulların olduğu dönemlerde gelişmiş koruma ve güvenlik sağlar.

reuse: pompalayın, tahliye edin ve yeniden kullanın


ACO WaterCycle'ın "Reuse" kısmı, toplanan, arıtılan ve düzenlenen suyu aşağı yöndeki sistemlere ve devrelere taşımak için pompalardan, atık su transfer istasyonlarından ve boru sistemlerinden yararlanır, böylece kullanım veya yeniden kullanıma olanak tanır.

Sistemin bu önemli unsuru, toplanan ve arıtılan suyun sisteme geri getirilmesini sağlayarak suyun daha fazla kullanımını kolaylaştırır.


ACO Surface Water Management

ACO Surface Water Management