Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Şehir Altyapısı

Geleceğin kentlerini yaratmaya yardımcı oluyoruz.

Altyapı ve peyzaj alanları şehirlerin atmosferini oluşturur. Günümüzde giderek artan şehirleşme; modern ve estetik bir vizyona sahip olan bir çevre yaratmanın önemini artırmaktadır. Günümüzde kentlerde altyapı ve yeni yaşam alanlarının inşası, iş dünyasının gelişimini desteklemekte ve aynı zamanda toplumsal yapıyı belirlemektedir. Kentsel projelerin geliştirilmesinde çevrenin korunması kadar çözümlerin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği de ayrı bir önem taşımaktadır.

ACO Yağmur Suyu YönetimiSünger Şehir için ACO Modüler Sistemi broşürünü indirebilirsiniz.