Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Atık Yağ Yönetimi

Bitkisel ve hayvansal yağların kanalizasyona verilmeden atık sudan ayrılması, hem kullanılan ekipmanların ve kanalizasyon sistemlerinin sağlığı hem de sürdürülebilirlik açısından önemli olmaktadır. ACO, hem zemin altı hem de zemin üstü kurulum için değişik kapasitelerde yağ ayırıcılar sunmaktadır. Bu da, atık su seviyesine en uygun cihazın seçilmesini sağlar ve gerektiğinden daha yüksek kapasiteli bir ayırıcı alınmasını engeller, yer ve maliyet avantajı sağlanmış olur.Komple Bertaraf
Tam bertaraf için yağ ayrıcıların tüm atık su içeriği yasal standartlara uygun olarak düzenli aralıklarla bertaraf edilmelidir. Daha sonra gereksinimlere bağlı olarak temizlenmelidir. Yağ ayırıcların tahliye modelleri ne kadar yüksek olursa, atık su içeriğinin bertaraf edilmesi, kabın temizlenmesi ve ayırıcının yeniden doldurulması o kadar kolay olur ve daha az koku üretilir.

Kısmi Bertaraf
Kısmi bertaraf için yağ ayırıcılar operatöre yağ ve çamuru ayrı bidonlarda toplama seçeneği sunar. Bu ayırıcılar esas olarak yapısal veya lojistik kısıtlamalar nedeniyle yağ ayırıcının içeriğini boşaltmak için vidanjör kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. İşletme güvenliğini sağlamak için dolu variller sürekli olarak boş yedekleri ile değiştirilmelidir.

Mobil Çözüm
Mobil büfeler ve benzerleri tarafından üretilen yağ içeren atık su, mobil yağ ayırıcılar kullanılarak arıtılabilir. Bu gibi durumlarda, biriken yağ günlük olarak bertaraf edilmelidir.